એક વ્યાવસાયિક કપડા ઉત્પાદન અને નિકાસ સાહસો, કંપનીની સ્થાપના 2013 માં કરવામાં આવી હતી. 100 ટુકડાઓ (સેટ્સ) કરતાં વધુ સહાયક સાધનો, 500,000 ટુકડાની વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા;સેમ્પલિંગ રૂમ: 10 કુશળ કામદારો;પેટર્ન માસ્ટર: 2 અત્યંત અનુભવી કામદારો;બલ્ક પ્રોડક્ટ લાઇન: 3લાઇન માટે 60 કામદારો;ઓફિસ સ્ટાફ: 10 સ્ટાફ.

અમારા મુખ્ય ઉત્પાદનો: તમામ પ્રકારની કિન્ટ પ્રોડક્ટ્સ, જેકેટ, વૂલન સુલ્ટિંગ, મહિલાઓની ફેશન અને વધુ.ઉત્પાદનો અમેરિકા, યુરોપ, કોરિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને અન્ય સ્થળોએ વેચવામાં આવે છે.